Eika Billån

Låneprosessen
Når du har sendt oss søknaden vil du med en gang få beskjed om søknaden er innvilget eller om den har gått til manuell behandling hos oss.

Innvilget søknad
Ved innvilget søknad, vil du få tilsendt link til signering av lånedokumenter med BankID. Det er to dokumenter som skal signeres, ett gjeldsbrev og ett salgspant. Når dette er fullført, vil du få en e-post som bekrefter signering.
NB – det er svært viktig at lånedokumentene blir signert før du overtar objektet.

For at vi skal kunne utbetale lånesummen til selger*, sender du følgende til oss via faks eller e-post;
  1. Kopi av kjøpekontrakt
    - som er signert av deg og selger
    - som inneholder bankkontonummer til selger
  2. Kopi av midlertidig vognkort
    - som er registrert på deg og eventuelt medlånetaker som ny eier/e
    - omregistreringsavgiften må være betalt

*ved heftelser utbetales lånet helt eller delvis til panthaver. Ta evt. kontakt med oss for mer informasjon.

Manuell behandling
Dersom din søknad har gått til manuell behandling, vil en saksbehandler fra Eika Kredittbank ta kontakt med deg via e-post eller telefon. Det kan bli etterspurt dokumentasjon på inntekt og gjeld for en endelig vurdering av lånesøknaden.

Signer med BankID


Når lånesøknaden din innvilges kan du signere lånedokumenter med BankID. Dette er enkelt og praktisk for deg, og gjør at vi kan utbetale lånebeløpet raskere.

Sørg for å ha din BankID kodebrikke tilgjengelig når du søker om lån.

En signatur med BankID er like forpliktende som en fysisk signatur.

Hva er BankID?
Hvordan får jeg BankID?

Spørsmål?
Vi hjelper deg

7-23 (9-23)
kundesenter@eika.no
Tlf. 03850

Tjenesten er levert av Eika Kredittbank AS i samarbeid med sparebankene i Eika-Gruppen